מילון הראי"ה:אחדות (האחדות האלהית)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרוח האצילי המקיף את כל הנטיות כולן ומאחדם עם כל המון הכוחות הגשמיים והרוחניים למטרה מוסרית עליונה [עפ"י א"ק ג ש]. הטהרה העליונה של הנקודה האמונית [קבצ' ב נ]. אחדות - האחדות המופעה בעולם - מתבארת ע"י הקשור שיש בין המצוה התורית בכלל ההתגלות של דבר ד' ובין כל הסדר העולמי במערכי הטבע וכל מוסדי ההויה כולם. זהו תוכן המברר את האחדות האלהית בעולם, שהכל מתאים לתוכן אחד והכל מתקשר לאגודה אחדותית אחת [ע"ר א כה]. ע' במדור מונחי קבלה ונסתר, "יחוד תחתון". ע' בנספחות, מדור מחקרים, אחדות ויחוד.