מילון הראי"ה:אחד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קדושת החיים הפנימיים של אור הנשמה האלהית המאירה בההויה כולה, מראשית המצאה ברוח ד', עטרה קדושה אידיאלית [עפ"י ע"ר א קמב]. ההוראה שאין במציאות שום רשות אחרת ורצון אחר שולט כלל כ"א רצון הבורא ית', ומלכותו בכל משלה [שם ב שמב]. ציור הכל, שהוא כולל כל הכוחות הפרטיים באחדות אחת [שם א רמט]. ע' במדור שמות כינויים ותארים אלהיים, "אחד".