מילון הראי"ה:אור מקיף קטן מאור הפנימי (בהסבר ענין האלהות, לפי השיטה הפנטאיסתית)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

(בהסבר ענין האלהות, לפי השיטה הפנטאיסתית) - ההסבר של ההקפה החיצונית של האלהות את המציאות הוא ציור נמוך מהציור שהאלהות היא הכל ממש, שגם פנימיות כל ההויה היא רק הארה אלהית [עפ"י פנק' ג שלה]. ע' במדור זה, פרצופים, אריך אנפין. ושם, זעיר. ע' בנספחות במדור מחקרים, אלהות, שני דרכים בהכרת האלהות.