מילון הראי"ה:אור ישר ואור חוזר (ענין אור ישר ואור חוזר)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שצריכין המדרגות להתקשר ממטה למעלה עד שרשם לשאוב מים ממעיני הישועה, ואח"כ חוזר למטה ע"י קישורם זה בזה, ואז נגמר השפע וחיים בנשפעים [ג"ה 112]. אור ישר - ההנהגה שלמעלה מהטבע [מא"ה ג קפח]. האור הנמשך כמעין המתגבר מן המקור ומתמשך הלאה הלאה [מה"ה ד קצט].