מילון הראי"ה:אור אל עליון קונה שמים וארץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

החפץ האלהי, המהוה את היש כולו, המעמידו ומחייהו, הדוחפו לעילוייו בכל קומתו המעשיית והרוחנית מריש דרגין עד סופם. הנבואה העליונה של פה אל פה אדבר בו, הנשפעת לנאמן בית, להקים עדות ביעקב לעולמי עולמים, לקומם תבל ומלאה, בנשמת ד' יוצר כל [עפ"י ע"א ד ט טז].