מילון הראי"ה:אור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יסוד ואומץ המשכת החיים [עפ"י א"ק ב רצז (ע"ט טז)]. כל יסוד החיים, חיי החיים, זיום ותפארתם [עפ"י ע"א ד יא יג]. כח הרוחניות של השכל הגדול, של החפץ הכביר, של המרץ הנשגב [מ"ר 296 (קבצ' ב עא)].

האור הגדול הכללי[edit]

- שלמות החיים ובריאותם הנמשכת ממקור אמתתם, המתגלה על ידי כל פרטיותם של דברי התורה, טיפולם וקליטתם, במלא כל הנפש ובכל תפוצות חדריה [א"ל מג].

ע"ע "אור החיים". ע"ע אורות. אור - האור בעצם - אור חדש של תשובה עליונה, המ"ט שערי בינה [ח"פ לב:]. גילוי אמיתת המציאות המשוכללת בהופעת הקרנת הזרחתה [עפ"י פנק' א תרלו (ב"א ד יא)]. ע' בנספחות, מדור מחקרים, אור, זוהר, זיו. ושם, אור, זיו, ברק.