מילון הראי"ה:אדם (כינוי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כנוי לגויה. ציור האדם השפל והנבזה על שם האדמה אשר לוקח משם, להוראת היות חומרו שפל מאד, כי הוא המדרגה הפחותה מן הדצח"מ שהוא הדומם [עפ"י ע"א יבמות סג.]. "אדם" - כנוי לנפש. ציור מדרגה גבוהה, כמו שכתוב "בצלם אלקים עשה את האדם", היינו מצד נשמתו הרוממה, אשר היא נאצלת מתחת כסא הכבוד, ועל שם "אדמה לעליון"[1][עפ"י ע"א יבמות סג.]. ע"ע "אנוש". ע"ע גבר. ע"ע איש.

הערות שוליים[edit]

  1. ישעיה יד יד.