מילון הראי"ה:אדיר במרום ד'

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עלום עליון, שכל חמדת כל ההויה לו תערג ואליו תתרומם ותנשא, ממעל לכל כמיסה, ולעילא לעילא מכל גניזה של שלילה רוממה, המתעלה מכל רזי הדומיה [חד' סז (פנק' ב קצג)]. ע' במדור זה, אין סוף.