מילון הראי"ה:אבל ברעותא דליבא איהו תפיס (כינוי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אע"פ שאין שום מלאך ושרף יכול להקדיש את עצמותו ית', ואין אפשר לשום נברא להגותו אפילו במחשבה מרוב העלמו דלית מחשבה תפיסא בי' כלל, מ"מ הסוד הפנימי של הקידוש של השם הוא הערצת העצם, אף שאינו מושג לנו. ומ"מ ברעותא דליבא איהו תפיס - הרצון הפנימי הוא קשור בקדושת העצם. הסוד הפנימי של החפץ וההשתוקקות של הקדושה הוא עולה עד העצם [עפ"י ע"ר ב קכח].