מילון הראי"ה:אבינו (כינוי) (תאר לד')

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ההשגה הקדושה הבאה מטהרה של הנפש להראות פני ד' שלא מצד הכרת הברואים לבד רק מצד הכרה של עצם הטוב העליון הנשפע בנבראים, ההכרה העצמית באורו ית', בהשגת זיו העליון של אור פני המלך המתנשא לכל לראש מעל כל ענין העולמות [עפ"י ע"ר א רפט]. ◊ ע"פ ההשגה, המשגת (את הבורא) באור הנפש, הנעלה והנשגב מכל ציורי השלמות הנכרים ע"י הברואים, נקראהו בשם אבינו [שם שם]. שם ד' אלהי ישראל [פנק' א תיב]. ע' במדור זה, "מלכנו". ושם, "מלך הכבוד". ע' בנספחות, מדור מחקרים, אחדות ויחוד. ושם, השגחה לעומת רצון. ושם, אלהות, שני דרכים בהכרת האלהות, ההשגה הכללית.