מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב" (מטלטלי יתומים לא משתעבדים לבעל חוב מארמית) הוא כלל הלכתי שפירושו: מטלטלים שנפלו בירושה ליתומים אינם משתעבדים לפרעון חובותיו של המת. כלומר, אין בעל חוב גובה את חובו מן היורשים אלא מקרקעות הירושה, ולא ממטלטלים וממעות שקיבלו בירושה.

ברם, בתקופת הגאונים תוקן, שבעל חוב יגבה את חובו אף מן המטלטלים.