מחשבת חוץ לזמנו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עשיית אחת מארבע העבודות ההכרחיות להכשרו וכפרתו של הקרבן - שחיטה או קבלת הדם או הולכת הדם או זריקתו - במחשבה לזרוק את דמו לאחר הזמן הקבוע לזריקת דמו, או במחשבה להקטיר את אימוריו לאחר הזמן הקבוע להקטרת אימוריו, או במחשבה לאכול את בשרו לאחר הזמן הקבוע לאכילתו.

דינו של הקרבן - פיגול.