לשכת בית המוקד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מקום במקדש, על יד העזרה, שדלקה בו בתמידות מדורת אש גדולה, כדי שיתחממו בה הכהנים, שהיו מתהלכים יחפים על רצפת העזרה שהיתה עשויה שיש, כשהם לבושים בכתונת אחת, או כדי שיתחממו בה הכהנים העולים מטבילתם דרך לשכת בית המוקד.


לדעות אחרות, מדורת "לשכת בית המוקד" שימשה להבאת אש לקיום המערכה שעל המזבח, שאם תכבה אש המערכה שעל גבי המזבח, יקחו ממדורת בית המוקד. ויש אומרים, שממדורת בית המוקד היו מדליקים את אש המזבח.