Difference between revisions of "לשון של זהורית"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
Line 9: Line 9:
  
  
[[קטגוריה:תורנית מרוכזת]]
+
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Revision as of 15:13, 11 December 2008

רצועה של צמר צבוע באדום.


"לשון של זהורית" שימשה בכמה מצוות: א. בפרה אדומה: בתוך שריפת הפרה היו מניחים גם לשון של זהורית; ב. בטהרת מצורע: בין הדברים הנטבלים בדם הציפור השחוטה היתה גם לשון של זהורית; ג. בשעירי יום הכיפורים: בין קרניו של השעיר המשתלח לעזאזל, ובצווארו של השעיר שעלה עליו הגורל "לשם", היו קושרים לשון של זהורית.