לצורך מקומו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

היתר חכמים לטלטל בשבת "כלי שמלאכתו לאיסור", כדי להשתמש במקום שעליו הוא מונח.


התירו חכמים לטלטל בשבת "כלי שמלאכתו לאיסור", כדי להשתמש במקום שעליו מונח הכלי. לכן, למשל, פטיש המונח על השולחן, והוא צריך להשתמש באותו מקום, או שהוא מונח על הכסא, וברצונו לשבת עליו - מותר להעביר את הפטיש למקום אחר.