לצורך גופו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

היתר חכמים לטלטל בשבת "כלי שמלאכתו לאיסור", כדי להשתמש בו ("בגופו") לעשיית מלאכה המותרת בשבת.

"כלי שמלאכתו לאיסור", הוא כלי המיועד לעשיית מלאכה שאסור לעשותה בשבת, כגון: פטיש, מספריים, מכשירי כתיבה וכדומה. ברם, התירו חכמים לטלטלו לצורך עשיית מלאכה המותרת בשבת, כגון: פטיש - לצורך פיצוח אגוזים, מחט - לצורך הוצאת קוץ מהאצבע וכיוצא בזה.

ראו גם[edit]