לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בניגוד לחטאת הבאה לכפר על החטאים שחוטא האדם במעשה באה העולה לכפר על מחשבות והרהורים רעים.