למד מסופו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מידה בתורה: דבר בתורה, שאין אנו יודעים כיצד לפרשו, למדים לפרשו מתוך הכתובים הסמוכים לו המדברים בעניינו.


לדוגמא: נאמר בתורה: "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה". ונשאלת השאלה מי הן הנשים הכלולות ב"שאר בשרו" שעליהן אמר הכתוב "לא תקרבו לגלות ערוה", אך על פי מידת "למד מסופו" למדים אנו לפרש כתוב זה, שכן בסוף העניין פירש לנו הכתוב מי הן הנשים האסורות באומרו: "ערות... לא תגלה, ערות... לא תגלה", ומכאן יש ללמוד מי הן הנשים האסורות הכלולות ב"שאר בשרו", ומי הן הנשים המותרות שאינן כלולות ב"שאר בשרו".