לא תפיק נפשך לבר מהלכתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"לא תפיק נפשך לבר מהלכתא" (אל תוציא עצמך אל מחוץ להלכה בארמית) הוא ביטוי, שפירושו: אל תהרהר אחר כל המידות והשיעורים שקבעו חכמים.

במילים אחרות, ביטוי זה בא לומר כי המידות והשיעורים שקבעו חכמים הם מדוייקים בתכלית; ואף על פי שההבדל בין השיעור המלא לבין קצת פחות מן השיעור הוא קטן מאוד, יש להחזיק בשיעורים בדייקנות ואין לפקפק בהם.


בגמרא (ראש השנה דף יג, א) מסופר, כי רבי ירמיה תמה לגבי אחד מן השיעורים שקבעו חכמים: מניין היו חכמים בקיאים לקבוע שיעורים מדוייקים ומכוונים - שבקצת פחות מן השיעור הדין הוא כך, וכשאתה מוסיף טיפה הדין הוא שונה. על כך השיב לו ר' זירא: "לא תפיק נפשך לבר מהלכתא, כל מידות חכמים כן הוא: בארבעים סאה - הוא טובל, בארבעים סאה חסר קורטוב (- מידה קטנה מאוד: אחד משמונה בשמינית בלוג) - אינו יכול לטבול; כביצה - מטמא טומאת אוכלין, כביצה חסר שומשום - אינו מטמא טומאת אוכלין; שלושה על שלושה (טפחים) - מטמא מדרס, שלושה על שלושה חסר נימא (- חוט) אחת - אינו מטמא מדרס".