לא עביד איניש דפרע בגו זימניה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חזקה על אדם, שאינו פורע את חובו בטרם הגיע מועד הפרעון.


מלווה התובע מן הלווה לפרוע את חובו, והלה אומר: "פרעתיך בתוך זמני" - אינו נאמן, שכן "לא עביד איניש דפרע בגו זמניה", ולוואי שיפרע בזמנו.


כמו כן: משכיר התובע את שכרו מן השוכר, והלה אומר: "פרעתיך בתוך הזמן" - אינו נאמן, שחזקה על אדם, שאינו פורע את חובו בטרם הגיע מועד הפרעון.