בית דינא בתר בית דינא לא דייקי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין דייני בית דין בודקין אחר דייני בית דין אחר שמא טעו במה שפסקו, אלא מחזיקין את דייני בית הדין שהם בקיאים ולא יטעו.