כל שהוא יד ולא שומר, מיטמא ומטמא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל חלק אוכל המשמש כ"יד" לאוכל, לאחוז בו את האוכל[1], ואינו משמש כ"שומר" על האוכל שלא יתקלקל[2], הריהו א: נטמא על ידי האוכל, שאם נגעה טומאה באוכל נטמאה אף ה"יד", שהיא חיבור לאוכל; ב: מטמא את האוכל, שאם נגעה טומאה ב"יד", היא מטמאת אף את האוכל.ברם, אין ה"יד" מצטרפת עם האוכל להשלימו לכשיעור ביצה, כדי לטמא אחרים.

הערות שוליים[edit]

  1. . כגון עוקצי תאנים ואגסים, שאדם אוחז בעוקץ בשעה שאוכל את הפרי, וכן עצם שיש בראשו בשר, שאדם אוחז בעצם כדי לאכול את הבשר שבראשו.
  2. . להוציא את חלק העוקץ הנוגע בפרי ודבוק לגרעין, שהוא שומר את הפרי, ונקרא "חותם".