כל שבים טהור, חוץ מכלב המים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלים שנעשו מעורם או מעצמותיהם של בעלי חיים ימיים, או מדברים הגדלים בים, אין הם מקבלים טומאה, שנאמר: "או בגד או עור" - מקיש הכתוב עור לבגד, מה בגד מן הגדל על הארץ, אף עור מן הגדל על הארץ; אבל העושה כלים מעורו או מעצמותיו של כלב המים, הרי הם מקבלים טומאה, מפני שכשבאים לצוד אותו הוא בורח ליבשה, הלכך דינו כבעלי חיים הגדלים ביבשה.