כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אי אפשר להכשיר כלי חרס על ידי הגעלה או ליבון, שאין בליעתו יוצאת ממנו לעולם.

מקור הכלל, בגמרא מסכת פסחים דף ל עמוד ב: "התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם"