יש דיחוי אצל מצוות

From ויקישיבה
Revision as of 14:55, 24 April 2011 by Light (talk | contribs) (הוספת קטגוריות)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דבר שנפסל מלהיות ראוי למצוה מחמת סיבה מסויימת, ולאחר מכן סרה הסיבה שמחמתה נפסל הדבר, ישנו ספק האם כיון שנדחה שעה אחת מלהיות ראוי למצוה שוב נדחה לעולם אף לאחר שסר ממנו הפסול, או שאינו נדחה אלא בשעת פסולו.