ישעיהו בן אמוץ

From ויקישיבה
Revision as of 21:42, 24 February 2018 by Shyk (talk | contribs) (ארכיאולוגיה מקראית)
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: איננו ערך. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ישעיהו בן אמוץ חי בירושלים, והתנבא בתקופת המלכים עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה. הוא התנבא נבואות רבות בנושאים שונים, המקובצות בספר ישעיהו, ונחשב לאחד מחשובי הנביאים.


  • התחיל להתנבא ממות המלך עוזיהו בן אמציה שישים שנה משנת-593 לפנה"ס עד שנת 653 לפנה"ס
  • אביו אמוץ היה אחיו של המלך אמציה
  • חז"ל התבטאו עליו מה נשתנה ישעיה בן אמוץ מכל הנביאים שהוא היה מתנבא כל הטובות וכל הנחמות לישראל יותר מכל הנביאים

מפני שהוא מקבל עליו עול מלכות שמין בשמחה יותר מכל שאר הנביאים