ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חובו של בעל הבית כלפי הפועל חל מתחילת עבודתו של הפועל ועד סיומה, על כל פעם ופעם שעשה הפועל מלאכה השווה פרוטה.


בעל הבית ששכר פועל לבצע עבורו עבודה, רואים את חובו כלפי הפועל כאילו כל פעם ופעם שעשה הפועל מלאכה השווה פרוטה, נתחייב בעל הבית לשלם לו, שכן לא בגמר עבודתו זוכה הפועל בשכרו אלא מהתחלת עבודתו ועד סיומה הולכת ומצטרפת לו שכירותו.


לפיכך, האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי בשכר שאשתדל לטובתך אצל השלטון או בשכר שאעשה לך מלאכת יום כפועל" - אינה מקודשת אלא אם כן נתן לה פרוטה, אבל אם לא נתן לה פרוטה אינה מקודשת, שמאחר ולא בגמר עבודתו זוכה הפועל בשכרו אלא מהתחלת עבודתו ועד סיומה הולכת ומצטרפת לו שכירותו, נמצא שבגמר העבודה אין השכר אלא כמילווה (חוב), והמקדש במילווה אינה מקודשת.