ייבום קודם לחליצה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצות ייבום קודמת למצות חליצה. אשה שמת בעלה בלי בנים, ונפלה לייבום לפני אחיו, המצוה לייבמה קודמת למצות חליצה[1].

הערות שוליים[edit]

  1. במשנה בכורות משנה בכורות א, ז מבואר, שכך אמרו חכמים רק בראשונה, כשהיו היבמים מתכוונים לקיים מצות ייבום, אבל עכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה (אלא מייבמים לשם נוי או ממון), אמרו חכמים, שמצות חליצה קודמת למצות ייבום. אמנם כבר כתבו המפרשים (שם), שהמשנה סוברת, שהמייבם לשם נוי או לשם ממון, הרי זה כאילו פוגע בערווה שלא לשם מצוה; אבל אין הלכה כן, אלא הואיל ופקע איסור אשת אח ממנה כשמת אחיו בלא בנים, הרי הותרה לו לגמרי, ואפילו ייבמה לשם נוי ולשם ממון. ומכל מקום נהגו לחלוץ.