יחיד ורבים הלכה כרבים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יחיד ורבים- הלכה כרבים הוא כלל יסודי בפסיקת ההלכה: כשיש מחלוקת בין חכם יחיד לבין חכמים רבים, אין הלכה כדברי היחיד אלא כדברי המרובים.