יחידה:PV-options

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

function create(cat, msg) return mw.ustring.format("", cat) .. create_message(msg) end

function create_message(msg) return mw.ustring.format("
%s
", msg) end


local options_0 = {

    ["no-templatedata"] = create("אין templatedata תקין",

"לא נמצא templatedata תקין"),

    ["undeclared"] = create("שם שגוי",

"פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),

    ["empty-undeclared"] = create("שם שגוי ריק",

"פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),

    ["undeclared-numeric"] = create("מספר סודר שגוי",

"פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),

    ["empty-undeclared-numeric"] = create("מספר סודר שגוי ריק",

"פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),

    ["empty-required"] = create("פרמטר חובה חסר",

"פרמטרי חובה [ paramname ] חסרים"),

    ["deprecated"] = create("שימוש בפרמטר מיושן",

"שימוש בפרמטרים מיושנים [ paramname ]"),

    ["empty-deprecated"] = create("שימוש בפרמטר מיושן ריק",

"שימוש בפרמטרים מיושנים ריקים [ paramname ]"),

    ["incompatible"] = create("סוג לא תואם",

"סוג לא תואם [ paramname ]"),

    ["duplicate"] = create("כפילות פרמטרים",

"כפילות פרמטרים [ paramname ]"),

    ["multiple"] = "",
    ["any"] = "",
    ["doc-subpage"] = "תיעוד",
    ["wrapper-prefix"] = "
שגיאות פרמטריות בtemplatename
", ["wrapper-suffix"] = "
" }

local options_rest = {

    ["no-templatedata"] = create_message("לא נמצא templatedata תקין"),
    ["undeclared"] = create_message("פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
    ["empty-undeclared"] = create_message("פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
    ["undeclared-numeric"] = create_message("פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
    ["empty-undeclared-numeric"] = create_message("פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
    ["empty-required"] = create_message("רמטרי חובה [ paramname ] חסרים"),
    ["deprecated"] = create_message("שימוש בפרמטרים מיושנים [ paramname ]"),
    ["empty-deprecated"] = create_message("שימוש בפרמטרים מיושנים ריקים [ paramname ]"),
    ["incompatible"] = create_message("סוג לא תואם [ paramname ]"),
    ["duplicate"] = create_message("כפילות פרמטרים [ paramname ]"),
    ["multiple"] = "",
    ["any"] = "",
    ["doc-subpage"] = "תיעוד",
    ["skip-empty-numeric"] = "0",
    ["wrapper-prefix"] = "
שגיאות פרמטריות בtemplatename
", ["wrapper-suffix"] = "
" }

local result = { [0] = options_0, -- ערכים [2] = options_rest, -- משתמש [4] = options_rest, -- ויקיפדיה [6] = options_0, -- קובץ [10] = options_0, -- תבנית [12] = options_rest, -- עזרה [14] = options_0, -- קטגוריה [100] = options_0, -- פורטל [108] = options_rest, -- ספר [118] = options_rest, -- טיוטה [446] = options_rest, -- הוראה [828] = options_rest, -- יחידה [2300] = options_rest, -- גאדג'ט [2302] = options_rest, -- הגדרת גאדג'ט [2600] = options_rest, -- נושא } return result