יורות הערביים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורות הערביים הן גומות באדמה טוחות בטיט, המשמשות לאפיה לאחר שהוסקו.

הוזכר במשנה במסכת כלים: "יורות הערביין שהוא חופר בארץ וטח בטיט אם יכול הטיח לעמוד בפני עצמו טמא ואם לאו טהור וזה תנורו של בן דינאי"