יורה דעה סימן קב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה סימן קב הוא החמישי מבין הסימנים שעוסקים בהלכות תערובות בשולחן ערוך יורה דעה.

יורה דעה סימן קב עוסק בדין דבר שיש לו מתירין. בשולחן ערוך יש בסימן זה ארבעה סעיפים.

סעיף א עוסק בהגדרת דבר שיש לו מתירין, כגון ביצה שנולדה ביום טוב

סעיף ב עוסק במתיר שלא בוודאי שיבוא

סעיף ג עוסק בכלי שנתערב בבליעת איסור, ובדבר שיש לו מתירין על ידי הוצאות.

סעיף ד עוסק במאכל שעד שיותר, יתקלקל, ובפרטים נוספים בדין דבר שיש לו מתירין.

ערכים בויקישיבה שעוסקים ביורה דעה סימן קב[edit]

שאלות מתוך מבחני הרבנות הראשית על סימן זה[edit]

מבחני הרבנות הראשית מתפרסמים באתר הרבנות. כל הזכויות שמורות לרבנות הראשית.

שאלה: תערובת כלים (מתוך מבחן ניסן תשע"ו)

א. כף שנטרפה והתערבבה באחרות בכמה בטלה, ומדוע. הוכח דבריך מדיני נדרים ומעשר שני.

ב. הט"ז השווה בין דין כלי שנבלע בטריפה לבין מלח הבלוע מן הדם, מה העקרון שציין. ומה הקשה ממנו לעניין הכשרת כלי שנתערב כנ"ל (סעיף א). ציין מה הסיק להלכה.

ג. האם אמרינן דין "דבר שיש לו מתירין" בדבר שראוי לשימוש פעמים רבות. ומה למד מדין זה הפת"ש לעניין כלי שהתערב כנ"ל (סעיף א)

תשובה:

א. דבר שיש לו מתירין#כשההיתר בא על ידי הוצאת ממון

ב. דבר שיש לו מתירין#בכלי שנבלע בו איסור שאין לו מתירין ונתערב הכלי באחרים

ג. דבר שיש לו מתירין#בדבר ששימושו רב פעמי