יורה דעה סימן קא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה סימן קא עוסק בהלכות חתיכה הראויה להתכבד

סעיף א - חתיכה הראויה להתכבד אפילו באלף לא בטלה

סעיף ב - אין לה דין חתיכה הראויה להתכבד אלא אם כן איסורה מחמת עצמה

סעיף ג - חתיכה שמחוסרת מעשה גדול כדי להכינה כמו תרנגולת בנוצתה אינה ראויה להתכבד, ומקרים דומים

סעיף ד - שומן הכנתא אינו ראוי להתכבד, ועוד כיוצא בו.

סעיף ה - בני מעיים אינם ראויים להתכבד

סעיף ו - חתיכה הראויה להתכבד שנתרסקה אפילו לאחר שנתערבה, בטלה חשיבותה ובטלה.

סעיף ז - חתיכות שנתערבה בהן חתיכה הראוייה להתכבד ונחתכו חלק מהחתיכות

סעיף ח - ראש כבש שנמצא טריפה, והוא מתאים לגוף כבש, אפשר לסמוך על כך שהראש והגוף הם אותו כבש.


ערכים בויקישיבה שעוסקים ביורה דעה סימן קה[edit]

שאלות מתוך מבחני הרבנות על סימן זה[edit]

מבחני הרבנות הראשית מתפרסמים באתר הרבנות. כל הזכויות שמורות לרבנות הראשית.

שאלה: מתוך מבחן אדר תשע"ג

א. האם חתיכה שנאסרה מדין חתיכה נעשית נבילה נחשבת חתיכה הראויה להתכבד?

ב. האם בגבינות עכו"ם שייך דין חתיכה הראויה להתכבד?

ג. רגלי בהמת נבילה או רגלי עופות נבילה האם שייך בהם דין חתיכה הראוייה להתכבד?