יורה דעה סימן עו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה סימן עו הוא הסימן השמיני מבין הסימנים ביורה דעה שעוסקים בהלכות מליחה. הוא עוסק בהכשרת בשר על ידי צלייתו.

כשם שמלח שואב את הדם מהבשר ועל ידי כך מכשירו, גם חום האש בצלייה שואב את הדם מהבשר ומכשירו.

סעיף א - הצלי אין צריך מליחה, ודעת הרמ"א שצריך מליחה.

סעיף ב - רצה למלוח צלי ולאכלו בלא הדחה אחרונה, מותר, ואין לחוש לבשר שעל המלח, ויש שדנים בזה.

סעיף ג - לא נקב הורידים בעוף בשעת השחיטה אסור לאכלו עד שיוציא ממנו הורידים.

סעיף ד - יש מי שאוסר להשתמש בסכין או שפוד שצלה בו הבשר. ויש מתירים, ולכתחילה יש להחמיר.

סעיף ה - צלי שלא נמלח וחתכוהו על גבי כיכר אם נצלה חצי צלייתו המראה האדום הוא מוהל בעלמא ומותר.

סעיף ו - אין נותנים כלי תחת הנר.

ערכים בויקישיבה שעוסקים ביורה דעה סימן עו[edit]


שאלות מתוך מבחני הרבנות הראשית על סימן זה[edit]

מבחני הרבנות הראשית מתפרסמים באתר הרבנות. כל הזכויות שמורות לרבנות הראשית.

שאלה: (מתוך מבחן אדר תשס"ט)

צליית בשר

א. האם לצליית בשר צריך מליחה והדחה.

ב. מה דין הסכין שחתכו בו הבשר בשעת צלייתו והשיפוד שצלו בו הבשר?

ג. האם מותר ליתן כלי תחת הבשר בשעת צלייתו לקבל השומן הנוטף ממנו?

תשובה:

א.