ידות הכלים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ידית הכלי, שדינה ככלי עצמו לענין טומאה.


לדוגמא: טומאה שנגעה בכלי, נטמאה אף ידית הכלי, והנוגע בידית - טמא כדין הנוגע בכלי. וכן: טומאה שנגעה בידית הכלי, נטמא גם הכלי.