טיט מריקה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

טיט שנילוש בלובן של ביצה כדי לתקן בו סדקי כלים; ויש מפרשים: טיט שמערבים בו שיער של צאן כדי לחזקו.


אדם שיש עליו "טיט מריקה", הרי זה טובל, ואינו חושש משום חציצה. במה דברים אמורים, כשהטיט עדיין לח, שאז הוא נמחה במים. אבל כשהוא יבש, הרי זה חוצץ בטבילה.