טומאה בלועה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר טמא הבלוע בתוך דבר אחר. "טומאה בלועה" - אינה מטמאה. לכן, למשל, אדם שבלע טבעת טמאה וטבל לטומאתו, והטבעת עדיין בתוך מעיו - אין הוא נטמא ממנה. וכן: אדם שבלע כזית מן המת ונכנס לבית - הבית טהור. וכן: נבלה שבמעי אדם - אינה מטמאתו.