טומאה בחיבורים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

א. טומאתו של הנוגע במי שנוגע במת. אדם או כלים הנוגעים במת, נעשים כאבי אבות הטומאה לטמא את הנוגע בהם למשך שבעת ימים ולעשותו לאב הטומאה.

ב. כהן או נזיר שבעודם נוגעים בטומאת מת נגעו במת אחר, שנעשות שתי הטומאות כטומאה אחת ואינו חייב על השנייה.