טובל ושרץ בידו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

משל לבעל עבירה שמתוודה על עברותיו אך אינו גומר בלבו לעזבם.


לדוגמא: אדם שמתוודה על גזילותיו, אך אינו משיב את הגזילות לבעליהם, "למה הוא דומה? לאדם שתפס שרץ בידו, שאפילו טובל בכל מימות שבעולם, לא עלתה לו טבילה; זרקו מידו, כיון שטבל בארבעים סאה, מיד עלתה לו טבילה".