חלוצה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשה שהיתה זקוקה ליבום לאחי בעלה ונפטרה מזיקתה על ידי חליצה.


אשה שבעלה מת בלא בנים ואחי בעלה קיים בה דין חליצה, הרי היא מותרת להנשא לכל אדם, שנאמר (דברים כה, י): "ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל", ודרשו: "כיון שחלץ בה נעל - הותרה לכל ישראל".