חילול קדשים

From ויקישיבה
Revision as of 16:21, 10 May 2011 by Light (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

איסור חילול קדשים הוא איסור לטמא את הקדשים, או להנות ולמעול בהם, או להטיל בהם מום, או להוציאם מחוץ למקומם - קדשי קדשים חוץ לעזרה, וקדשים קלים חוץ לירושלים.