חולין מתוקנים

From ויקישיבה
Revision as of 11:36, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
Jump to navigation Jump to search

יבול שהופרשו ממנו תרומות ומעשרות. ברמב"ם (הלכות מעשר ח, א) מובא, כי יבול שהופרשו ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, נקרא: "חולין"; ולאחר שהופרשו ממנו גם המעשרות, הוא נקרא: "חולין מתוקנים".