חולין מתוקנים

From ויקישיבה
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

יבול שהופרשו ממנו תרומות ומעשרות. ברמב"ם (הלכות מעשר ח, א) מובא, כי יבול שהופרשו ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, נקרא: "חולין"; ולאחר שהופרשו ממנו גם המעשרות, הוא נקרא: "חולין מתוקנים".