זריזין מקדימין למצוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצוה שהגיע זמנה, יש להקדים ולעשותה ללא שהות.


לכן, למשל, למרות שמצות ברית מילה נוהגת בכל שעות היום, מנץ החמה ועד שקיעתה, מכל מקום יש להקדימה לתחילת היום, לפי ש"זריזין מקדימין למצוות".


המקור לזה הוא מה שנאמר בספר בראשית (כב, ג): "וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו" - מלמד שזריזין מקדימין למצוות (פסחים ד, א). ויש למדים זאת ממה שנאמר (בראשית יט, כז): "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'".


יש סוברים, כי "זריזין מקדימין למצוות" לא נאמר בתורת חיוב, אלא שראוי לנהוג כן כפי שנהג אברהם אבינו (מאירי יומא כח, ב), ויש סוברים כי "זריזין מקדימין למצוות" הוא חיוב גמור, ואדם שהשתהה בקיום המצוה ולא הקדימה עבר על איסור תורה (שו"ת רד"ך בית ב חדר ה), ויש סוברים שהחיוב הוא מדרבנן (טורי אבן ר"ה ד, ב).