Difference between revisions of "זכירת מעשה מרים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
מצות זכירת עונשה של מרים, שנאמר {{מקור|(דברים כד, ט)}}: "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים".
+
מצות זכירת עונשה של מרים, שנאמר {{מקור|דברים כד, ט|כן}}: "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים".
  
  
  
ברמב"ם {{מקור|(הלכות טומאת צרעת פט"ז ה"י)}} מובא: "ועל ענין זה מזהיר בתורה ואומר: 'השמר בנגע הצרעת', 'זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך'. הרי הוא אומר: התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכתיה וסיכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר: 'והאיש משה ענו מאוד', ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות".
+
ברמב"ם {{מקור|הלכות טומאת צרעת פט"ז ה"י|כן}} מובא: "ועל ענין זה מזהיר בתורה ואומר: 'השמר בנגע הצרעת', 'זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך'. הרי הוא אומר: התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכתיה וסיכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר: 'והאיש משה ענו מאוד', ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות".
  
  

Latest revision as of 13:40, 5 September 2012

מצות זכירת עונשה של מרים, שנאמר (דברים כד, ט): "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים".


ברמב"ם (הלכות טומאת צרעת פט"ז ה"י) מובא: "ועל ענין זה מזהיר בתורה ואומר: 'השמר בנגע הצרעת', 'זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך'. הרי הוא אומר: התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכתיה וסיכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר: 'והאיש משה ענו מאוד', ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות".