זוחלין כמעיין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"זוחלין כמעיין" - מים הזוחלים ונגררים על גבי קרקע, כגון נהרות ונחלים, דינם כמעיין, שמטהרים כשהם זורמים, ובכל שהם (שאין צורך במים מכונסים במקום אחד בשיעור ארבעים סאה), וכשרים הם למי חטאת ולטבילת זבים ומצורעים, שצריכים מים חיים; "נוטפין כמקווה" - מים הנוטפים, כגון מי גשמים, דינם כמקווה, שאינם מטהרים אלא כשהם מכונסים ועומדים במקום אחד בשיעור ארבעים סאה, ופסולים למי חטאת ולטבילת זבים ומצורעים, שאינם מים חיים.