זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול יותר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"רבי עקיבא אומר: 'ואהבת לרעך כמוך' זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם - זה כלל גדול יותר. שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה עמי חברי. אם עשית כן, דע למי אתה מבזה, בדמות אלקים עשה".


לדעת בן עזאי, אם היה נאמר רק "ואהבת לרעך כמוך" היה משמע שעל אדם לאהוב את זולתו כמוהו, אך איננו חייב לאהוב את זולתו יותר מאשר הוא אוהב את עצמו. פירושו המעשי של הדבר הוא, שאדם יאמר: "הואיל ונתבזיתי יתבזה עמי חברי". תוספת הכתוב "בדמות אלקים עשה אותו" מונעת בעד האדם לומר "הואיל ונתבזיתי יתבזה עמי חברי", שכן דע מי מתבזה - "בדמות אלקים עשה אותו".