ויקישיבה:מיזמים/תורנית/חזקת מרא קמא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ממון שהיה שייך לאדם מסויים, ועכשיו התעורר לנו ספק אם הוא עדיין שייך לאותו אדם או שמא הוא כבר שייך לאדם אחר, אנו מעמידים אותו בידי בעליו הקודמים אפילו שאינם מוחזקים בו עכשיו.

לדוגמא: המחליף פרה בחמור, ומשך בעל הפרה את החמור (והרי במשיכה זו נקנתה גם הפרה לבעל החמור מדין חליפין), וילדה הפרה, ולא ידוע אם ילדה קודם שמשך בעל הפרה את החמור או לאחר שמשך. בעל הפרה טוען: "קודם שמשכתי את החמור ילדה, והוולד שלי", ובעל החמור טוען: "אחר שמשכת את החמור ילדה, והוולד שלי" - אפילו אם הפרה אינה נמצאת ברשותו של אחד מהם, אלא עומדת באגם או ברשות הרבים, מכל מקום אנו מעמידים את הוולד בחזקת בעליו הקודמים (בעל הפרה), ועל בעל החמור, הבא להוציא את הוולד מבעל הפרה, להביא ראיה לדבריו (ראה: המוציא מחברו עליו הראיה).