Difference between revisions of "הרב בן ציון אבא שאול"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
 
*"אור לציון" - על מסכת יבמות.
 
*"אור לציון" - על מסכת יבמות.
 
*"אור לציון" - על הלכות שביעית.
 
*"אור לציון" - על הלכות שביעית.
 
+
כמו"כ התפרסמו במקומות רבים תשובות ושיעורים שכתב ואמר הרב בחיי חייותו.
לפני זמן לא רב יצא לאור אלבום "מראה הא"ש" - אלבום מהודר הכולל תצלומים רבים, על חייו ופעלו.  
+
לפני זמן לא רב יצא לאור אלבום "מראה הא"ש" - אלבום מהודר הכולל תצלומים רבים, על חייו ופעלו.
  
 
== תלמידיו ==
 
== תלמידיו ==

Revision as of 12:45, 28 April 2011

רבי בן-ציון אבא שאול זצ"ל היה ראש ישיבת פורת יוסף, ומגדולי הרבנים בירושלים.

נולד לאביו רבי אליהו ולאמו הרבנית בניה. היה נשוי לרבנית הדסה מסעודה, בתו של רבי יוסף שהרבני זצ"ל, מחכמי ישיבת "פורת יוסף", בנו של רבי יהושע שהרבני זצ"ל.

למד בצעירותו בישיבת פורת יוסף בעיר בעתיקה, יחד עם הרב עובדיה יוסף שליט"א, ורבנים נוספים.

לאחר שנפטר רבי עזרא עטיה זצ"ל, נתמנה הרב אבא שאול לכהן כראש הישיבה, יחד עם הרב יהודה צדקה זצ"ל.

נפטר בי"ט בתמוז תשנ"ח, ונטמן בבית העלמין בסנהדריה.


ספריו

מתחילה לא היה בדעתו להדפיס שום ספר, אמנם לאחר שהחלים ממחלתו, החליט לכתוב את ספריו.

  • ספרו המפורסם שו"ת אור לציון (כרך אחד יצא בחייו ועוד שני כרכים לאחר פטירתו).
  • זכרון הדסה - חכמה ומוסר, ספר מוסר והדרכה.
  • "אור לציון" - על מסכת יבמות.
  • "אור לציון" - על הלכות שביעית.

כמו"כ התפרסמו במקומות רבים תשובות ושיעורים שכתב ואמר הרב בחיי חייותו. לפני זמן לא רב יצא לאור אלבום "מראה הא"ש" - אלבום מהודר הכולל תצלומים רבים, על חייו ופעלו.

תלמידיו

בין תלמדיו נמנים:

הרב יעקב יוסף שליט"א, ראש מוסדות "חזון יעקב" ורב שכונת גבעת משה בעיה"ק ירושלים ת"ו.

  • הרב אהרן ירחי שליט"א.
  • הרב צבי עידן שליט"א.
  • בנו הרב אליהו אבא שאול שליט"א, ראש ישיבת "אור לציון".