Difference between revisions of "הרב אברהם אבן מוסא"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
 
הרב אברהם בן שלמה למשפחת אבן מוסה [[מוסא - מרוקאי]], נולד ככל הנראה בעיר [[תטואן]] שב[[מרוקו]]. בתטואן הוא למד אצל הרב [[יעקב מראג'י]].{{הערה|על הרב מראג'י ויצירותיו ועל קשריו עם תלמידו ראו מבוא לספר '''מנחת סוטה''' עמודים 20 - 23.}} נדד לעיר [[סלא|סאלי]] שבמרוקו ונהיה שם מחכמי המקום.{{הערה|ראו: '''משפט וצדקה ביעקב''' א ט; '''מלכי רבנן''' דף י עמודה ג ודף יח עמודה ב (ירושלים תרצ"א); מבוא ל'''מנחת סוטה''' עמ' 23 - 24.}} בסוף ימיו נסע לעיר [[תוניס]] ושימש שם [[אב בית דין|אב בית הדין]] ו[[ראש ישיבה]].{{הערה|ראו: מבוא ל'''מנחת סוטה''' עמ' 24 - 26, 30  }} נפטר ביום [[כ"א באדר]] שנת [[ה'תצ"ג]] - [[8 באוגוסט]] [[1733]]{{הערה|כך לפי החקוק על מצבתו. ראו מבוא ל'''מנחת סוטה''' עמ' 30}}
 
הרב אברהם בן שלמה למשפחת אבן מוסה [[מוסא - מרוקאי]], נולד ככל הנראה בעיר [[תטואן]] שב[[מרוקו]]. בתטואן הוא למד אצל הרב [[יעקב מראג'י]].{{הערה|על הרב מראג'י ויצירותיו ועל קשריו עם תלמידו ראו מבוא לספר '''מנחת סוטה''' עמודים 20 - 23.}} נדד לעיר [[סלא|סאלי]] שבמרוקו ונהיה שם מחכמי המקום.{{הערה|ראו: '''משפט וצדקה ביעקב''' א ט; '''מלכי רבנן''' דף י עמודה ג ודף יח עמודה ב (ירושלים תרצ"א); מבוא ל'''מנחת סוטה''' עמ' 23 - 24.}} בסוף ימיו נסע לעיר [[תוניס]] ושימש שם [[אב בית דין|אב בית הדין]] ו[[ראש ישיבה]].{{הערה|ראו: מבוא ל'''מנחת סוטה''' עמ' 24 - 26, 30  }} נפטר ביום [[כ"א באדר]] שנת [[ה'תצ"ג]] - [[8 באוגוסט]] [[1733]]{{הערה|כך לפי החקוק על מצבתו. ראו מבוא ל'''מנחת סוטה''' עמ' 30}}
  
לדברי ה[[חיים יוסף דוד אזולאי|חיד"א]], הרב אבן מוסה היה [[בר פלוגתא]] של הרב [[אברהם אזולאי (מרקש)|אברהם אזולאי ממרקש]] מגדולי ה[[מקובל]]ים במרוקו על פירושים והגהות בתורתו של [[האר"י]].{{הערה|'''[[שם הגדולים]]''' בערך הרב אברהם אבן מוסא גדולים א פ ירושלים תשנ"ב. מחלוקותיו של הרב אבן מוסה עם הרב אברהם אברהם אזולאי תועדו בספרים "מקום בינה" ו"שערי בינה", סלוניקי תקע"ג.}}
+
לדברי ה[[חיים יוסף דוד אזולאי|חיד"א]], הרב אבן מוסה היה [[בר פלוגתא]] של הרב [[אברהם אזולאי (מרקש)|אברהם אזולאי (הראשון) ממרקש]] מגדולי ה[[מקובל]]ים במרוקו על פירושים והגהות בתורתו של [[האר"י]].{{הערה|'''[[שם הגדולים]]''' בערך הרב אברהם אבן מוסא גדולים א פ ירושלים תשנ"ב. מחלוקותיו של הרב אבן מוסה עם הרב אברהם אברהם אזולאי תועדו בספרים "מקום בינה" ו"שערי בינה", סלוניקי תקע"ג.}}
  
 
הרב אבן מוסה חיבר את השיר המפורסם "נרדי נתן ריחו" המתאר את [[מעמד הר סיני|מתן תורה]] ומושר בקרב רבים מן העדה המרוקאית.
 
הרב אבן מוסה חיבר את השיר המפורסם "נרדי נתן ריחו" המתאר את [[מעמד הר סיני|מתן תורה]] ומושר בקרב רבים מן העדה המרוקאית.

Revision as of 10:26, 23 August 2019

הרב אברהם אבן מוסה (1660 (משוער) - 8 באוגוסט 1733[1]) היה רב, פייטן, פוסק ומקובל מרוקאי מן המאה ה-18.

קורות חיים

הרב אברהם בן שלמה למשפחת אבן מוסה מוסא - מרוקאי, נולד ככל הנראה בעיר תטואן שבמרוקו. בתטואן הוא למד אצל הרב יעקב מראג'י.‏[2] נדד לעיר סאלי שבמרוקו ונהיה שם מחכמי המקום.‏[3] בסוף ימיו נסע לעיר תוניס ושימש שם אב בית הדין וראש ישיבה.‏[4] נפטר ביום כ"א באדר שנת ה'תצ"ג - 8 באוגוסט 1733[5]

לדברי החיד"א, הרב אבן מוסה היה בר פלוגתא של הרב אברהם אזולאי (הראשון) ממרקש מגדולי המקובלים במרוקו על פירושים והגהות בתורתו של האר"י.‏[6]

הרב אבן מוסה חיבר את השיר המפורסם "נרדי נתן ריחו" המתאר את מתן תורה ומושר בקרב רבים מן העדה המרוקאית.

תלמידיו

 • הרב מרדכי קאראבלייו, מתוניס - מחבר הספר "מירא דכייא" - חידושים על התלמוד (ליוורנו תקנ"ב) וספרים נוספים
 • הרב יעקב לומברוזו, מתוניס
 • הרב אברהם גיגי - כתב פירושים ששמע מהרב אבן מוסה והוסיף להם את הערותיו‏[7]

חיבוריו

הרב אבן מוסה הותיר אחריו מגוון עצום של חיבורים שרובם מצויים בכתב יד וחלקם אבד.‏[8]

ולהלן חיבוריו שנדפסו: 

 • מנחת סוטה - חידושים על מסכת סוטה הוצאת מכון אהבת שלום - יד שמואל פרנקו: ירושלים תשס"ח
 • חידושים על מסכת נזיר - חלקם נדפס על ידי הרב יעקב פייתוסי בספרו ברית יעקב, ליוורנו תק"ס
 • ליקוטים על מסכת מגילה - נדפסו ב"מקבציאל" ל תשס"ה עמ' סט - עג, מכון אהבת שלום - יד שמואל פרנקו
 • הגהות לספרי הרב חיים ויטאל - נדפסו בספרים: "מקום בינה ו"שערי בינה", סלוניקי תקע"ג

לקריאה נוספת

 • מאיר בניהו, מיכאל ה, "רבי אברהם אבן מוסה ובנו רבי משה", תשל"ח
 • הרב אברהם הלל, מנחת סוטה, מכון אהבת שלום, ירושלים תשס"ח

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. תבנית:קישור כללי
 2. על הרב מראג'י ויצירותיו ועל קשריו עם תלמידו ראו מבוא לספר מנחת סוטה עמודים 20 - 23.
 3. ראו: משפט וצדקה ביעקב א ט; מלכי רבנן דף י עמודה ג ודף יח עמודה ב (ירושלים תרצ"א); מבוא למנחת סוטה עמ' 23 - 24.
 4. ראו: מבוא למנחת סוטה עמ' 24 - 26, 30  
 5. כך לפי החקוק על מצבתו. ראו מבוא למנחת סוטה עמ' 30
 6. שם הגדולים בערך הרב אברהם אבן מוסא גדולים א פ ירושלים תשנ"ב. מחלוקותיו של הרב אבן מוסה עם הרב אברהם אברהם אזולאי תועדו בספרים "מקום בינה" ו"שערי בינה", סלוניקי תקע"ג.
 7. ראו: מבוא למנחת סוטה עמ' 26  - 27
 8. סקירה מפורטת לכתביו של הרב בן מוסה מצויה במבוא לספר מנחת סוטה עמ' 31 - 35.